در چهار شنبه سوری آخر سال ۴۷ پایگاه اورژانس در نظر گرفته شده است

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان زنجان گفت: در چهار شنبه سوری آخر سال، ۴۷ پایگاه اورژانس و ۱۳ پایگاه به شکل اضافه بر سازمان در نظر گرفته شده است.