در معاونت فرهنگی وزارت بهداشت چه خبر است؟/به نام دانشجو به کام سیاست

در معاونت فرهنگی وزارت بهداشت چه خبر است؟/به نام دانشجو به کام سیاست

انتخابات امسال خانه نشریات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی خالی از حاشیه نبود. منتقدان از مهندسی انتخابات و دعوت گزینشی می‌گویند.

در معاونت فرهنگی وزارت بهداشت چه خبر است؟/به نام دانشجو به کام سیاست

(image)

انتخابات امسال خانه نشریات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی خالی از حاشیه نبود. منتقدان از مهندسی انتخابات و دعوت گزینشی می‌گویند.
در معاونت فرهنگی وزارت بهداشت چه خبر است؟/به نام دانشجو به کام سیاست

دانلود فیلم با لینک مستقیم