در ماه اخیر بیشترین میزان مصرف برق در تاریخ وزارت نیرو ثبت شد

در ماه اخیر بیشترین میزان مصرف برق در تاریخ وزارت نیرو ثبت شد

قره‌خانی با اشاره به جلسه امروز کمیسیون انرژی مجلس گفت: وزیر نیرو در این جلسه اعلام کرد که بیشترین میزان مصرف برق در طول تاریخ وزارت نیرو طی چند روز گذشته رقم خورد.

در ماه اخیر بیشترین میزان مصرف برق در تاریخ وزارت نیرو ثبت شد

(image)

قره‌خانی با اشاره به جلسه امروز کمیسیون انرژی مجلس گفت: وزیر نیرو در این جلسه اعلام کرد که بیشترین میزان مصرف برق در طول تاریخ وزارت نیرو طی چند روز گذشته رقم خورد.
در ماه اخیر بیشترین میزان مصرف برق در تاریخ وزارت نیرو ثبت شد

دانلود سریال و آهنگ