در حکومت‌های استبدادی ملاک تابعیت فرمانبرداری از پادشاه است

در حکومت‌های استبدادی ملاک تابعیت فرمانبرداری از پادشاه است

معاون‌ سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه مذاهب اسلامی با اشاره به حکم تایید سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم گفت: پس از تشکیل حکومت ‌های استبدادی، ملاک تعیین تابعیت، فرمانبری از پادشاه محسوب می ‌شد.

در حکومت‌های استبدادی ملاک تابعیت فرمانبرداری از پادشاه است

(image)

معاون‌ سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه مذاهب اسلامی با اشاره به حکم تایید سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم گفت: پس از تشکیل حکومت ‌های استبدادی، ملاک تعیین تابعیت، فرمانبری از پادشاه محسوب می ‌شد.
در حکومت‌های استبدادی ملاک تابعیت فرمانبرداری از پادشاه است

فروش بک لینک

عکس های جدید