در اتفافات اخیر ترکیه دوستان واقعی این کشور مشخص شدند

در اتفافات اخیر ترکیه دوستان واقعی این کشور مشخص شدند

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کشورهایی مثل آمریکا و عربستان که بدون رضایت دولت سوریه در آنجا دخالت می‌کنند حضورشان غیرقانونی است.

در اتفافات اخیر ترکیه دوستان واقعی این کشور مشخص شدند

(image)

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کشورهایی مثل آمریکا و عربستان که بدون رضایت دولت سوریه در آنجا دخالت می‌کنند حضورشان غیرقانونی است.
در اتفافات اخیر ترکیه دوستان واقعی این کشور مشخص شدند

گیم پلی استیشن