درگیری ارتش سوریه و تروریست‌ها در تدمر و حومه شرقی دمشق

درگیری ارتش سوریه و تروریست‌ها در تدمر و حومه شرقی دمشق

رسانه های خبری از درگیری میان ارتش سوریه و تروریست ها در تدمر و حومه شرقی دمشق خبر دادند.

درگیری ارتش سوریه و تروریست‌ها در تدمر و حومه شرقی دمشق

(image)

رسانه های خبری از درگیری میان ارتش سوریه و تروریست ها در تدمر و حومه شرقی دمشق خبر دادند.
درگیری ارتش سوریه و تروریست‌ها در تدمر و حومه شرقی دمشق

مرجع سلامتی