دردسر بزرگ برانکو با بازگشت طارمی/ چه کسی قربانی می‌شود؟

دردسر بزرگ برانکو با بازگشت طارمی/ چه کسی قربانی می‌شود؟

بازگشت مهدی طارمی هر چند خبر خوشحال کننده ای برای هواداران پرسپولیس محسوب می شود اما در شرایط طبیعی دغدغه های ذهنی برانکو را برای پلان تاکتیکی تیمش با چالش بزرگی مواجه کرده است.

دردسر بزرگ برانکو با بازگشت طارمی/ چه کسی قربانی می‌شود؟

(image)

بازگشت مهدی طارمی هر چند خبر خوشحال کننده ای برای هواداران پرسپولیس محسوب می شود اما در شرایط طبیعی دغدغه های ذهنی برانکو را برای پلان تاکتیکی تیمش با چالش بزرگی مواجه کرده است.
دردسر بزرگ برانکو با بازگشت طارمی/ چه کسی قربانی می‌شود؟

شبکه خانگی