درخواست قهرمان المپیک از مسئولان رفاه؛ برادرم را استخدام کنید

درخواست قهرمان المپیک از مسئولان رفاه؛ برادرم را استخدام کنید

قهرمان طلایی المپیک ریو قصد دارد برادرش را به استخدام فروشگاه زنجیره‌ای رفاه دربیاورد.

درخواست قهرمان المپیک از مسئولان رفاه؛ برادرم را استخدام کنید

(image)

قهرمان طلایی المپیک ریو قصد دارد برادرش را به استخدام فروشگاه زنجیره‌ای رفاه دربیاورد.
درخواست قهرمان المپیک از مسئولان رفاه؛ برادرم را استخدام کنید

خبرگزاری اصفهان