درخواست رئیس نظام پزشکی ایران از فرانسه برای دریافت پرونده کیارستمی

درخواست رئیس نظام پزشکی ایران از فرانسه برای دریافت پرونده کیارستمی

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی ایران در نامه‌ای به Patrick Bouet رئیس نظام پزشکی فرانسه خواستار همکاری دوجانبه برای روشن شدن زوایای فوت کیارستمی کارگردان شهیر ایرانی شد، همچنین نخستین جلسه رسیدگی به پرونده پزشکی مرحوم کیارستمی در نظام پزشکی برگزار شد.

درخواست رئیس نظام پزشکی ایران از فرانسه برای دریافت پرونده کیارستمی

(image)

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی ایران در نامه‌ای به Patrick Bouet رئیس نظام پزشکی فرانسه خواستار همکاری دوجانبه برای روشن شدن زوایای فوت کیارستمی کارگردان شهیر ایرانی شد، همچنین نخستین جلسه رسیدگی به پرونده پزشکی مرحوم کیارستمی در نظام پزشکی برگزار شد.
درخواست رئیس نظام پزشکی ایران از فرانسه برای دریافت پرونده کیارستمی

بک لینک رنک 8

شهر خبر