درخواست بشار اسد از دولت جدید برای دیدار چهره به چهره با مردم

درخواست بشار اسد از دولت جدید برای دیدار چهره به چهره با مردم

رئیس‌جمهور سوریه خطاب به کابینه جدید از آنان خواست تا به میان مردم بروند و مشکلات و درخواست‌های آنان را جویا شوند.

درخواست بشار اسد از دولت جدید برای دیدار چهره به چهره با مردم

(image)

رئیس‌جمهور سوریه خطاب به کابینه جدید از آنان خواست تا به میان مردم بروند و مشکلات و درخواست‌های آنان را جویا شوند.
درخواست بشار اسد از دولت جدید برای دیدار چهره به چهره با مردم

بازی