دخالت امریکا در خصوص اعدام تروریست‌های توحید و جهاد/ ایران در پرونده‌های قضایی شفاف عمل کند

دخالت امریکا در خصوص اعدام تروریست‌های توحید و جهاد/ ایران در پرونده‌های قضایی شفاف عمل کند

معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در اظهاراتی مداخله‌ جویانه در واکنش به اعدام چند تروریست در کردستان گفت: ما بار دیگر از ایران می‌خواهیم تا اطمینان دهد روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی در این کشور شفاف و عادلانه است.

دخالت امریکا در خصوص اعدام تروریست‌های توحید و جهاد/ ایران در پرونده‌های قضایی شفاف عمل کند

(image)

معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در اظهاراتی مداخله‌ جویانه در واکنش به اعدام چند تروریست در کردستان گفت: ما بار دیگر از ایران می‌خواهیم تا اطمینان دهد روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی در این کشور شفاف و عادلانه است.
دخالت امریکا در خصوص اعدام تروریست‌های توحید و جهاد/ ایران در پرونده‌های قضایی شفاف عمل کند

خبر جدید