دایی عیدی برانکو را داد/ پرسپولیس سال را با برد به پایان رساند

پرسپولیس با برتری مقابل صبای قم پیش از تعطیات نوروزی توانست به رتبه سوم جدول برسد.