دایی: باید شکست بازی قبلی را جبران کنیم

دایی: باید شکست بازی قبلی را جبران کنیم

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران، گفت: پدیده در چند هفته اخیر لیگ عملکرد بسیار خوبی داشته و مقابل این تیم کار دشواری پیش رو داریم.

دایی: باید شکست بازی قبلی را جبران کنیم

(image)

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران، گفت: پدیده در چند هفته اخیر لیگ عملکرد بسیار خوبی داشته و مقابل این تیم کار دشواری پیش رو داریم.
دایی: باید شکست بازی قبلی را جبران کنیم

اس ام اس جدید