دانشگاه زنجان با دانشگاه های چلیابینسک و اورال جنوبی تفاهم نامه همکاری امضا کرد

در نشست مشترک هیئت روسی با مسئولین دانشگاه زنجان، این دانشگاه با دانشگاه های چلیابینسک و اورال جنوبی و نماینده شرکت تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی لامینار تفاهم نامه همکاری امضا کرد