دانشگاه خوارزمی امسال افزایش ظرفیت خوابگاهی ندارد

دانشگاه خوارزمی امسال افزایش ظرفیت خوابگاهی ندارد

معاون دانشجویی دانشگاه خوارزمی گفت: متاسفانه امسال با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم، افزایش ظرفیتی در بحث خوابگاه‌ها نداریم.

دانشگاه خوارزمی امسال افزایش ظرفیت خوابگاهی ندارد

(image)

معاون دانشجویی دانشگاه خوارزمی گفت: متاسفانه امسال با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم، افزایش ظرفیتی در بحث خوابگاه‌ها نداریم.
دانشگاه خوارزمی امسال افزایش ظرفیت خوابگاهی ندارد

گیم پلی استیشن