دانشگاه آزاد باید زمینه فعالیت نخبگان در کشور را فراهم سازد

دانشگاه آزاد باید زمینه فعالیت نخبگان در کشور را فراهم سازد
رئیس هیئت موسس و هیئت امنای دانشگاه ازاد گفت: دانشگاه آزاد باید زمینه فعالیت نخبگان در کشور را فراهم سازد.

دانشگاه آزاد باید زمینه فعالیت نخبگان در کشور را فراهم سازد

رئیس هیئت موسس و هیئت امنای دانشگاه ازاد گفت: دانشگاه آزاد باید زمینه فعالیت نخبگان در کشور را فراهم سازد.
دانشگاه آزاد باید زمینه فعالیت نخبگان در کشور را فراهم سازد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *