دانشگاه‌ها مشکلات مربوط به راه‌اندازی دوره‌های جدید را مطرح کردند

دانشگاه‌ها مشکلات مربوط به راه‌اندازی دوره‌های جدید را مطرح کردند

نشست هم‌اندیشی روسای شش دانشگاه دولتی و ۱۷ موسسه آموزش عالی و دانشگاه‌های غیر دولتی استان آذربایجان شرقی با هدف بررسی تصویب رشته‌های جدید در دانشگاه تبریز برگزار شد.

دانشگاه‌ها مشکلات مربوط به راه‌اندازی دوره‌های جدید را مطرح کردند

(image)

نشست هم‌اندیشی روسای شش دانشگاه دولتی و ۱۷ موسسه آموزش عالی و دانشگاه‌های غیر دولتی استان آذربایجان شرقی با هدف بررسی تصویب رشته‌های جدید در دانشگاه تبریز برگزار شد.
دانشگاه‌ها مشکلات مربوط به راه‌اندازی دوره‌های جدید را مطرح کردند

مرجع توریسم