دامیار: زمینه‌گرایی و توسعه پایدار بدون توجه به معماری بومی محقق نمی‌شود

استاد معماری دانشگاه پیام‌نور ایلام گفت: برخی درصدد هستند، معماری سنتی را به دلیل مغایرت با کلیت معماری مدرن حذف کنند؛ اما زمینه‌گرایی و توسعه پایدار بدون توجه به معماری بومی محقق نمی‌شود.