داعش تهدید کرد به ایتالیا حمله می‌کند

یکی از رهبران گروه تررویستی داعش در لیبی که خود را «امیر داعش» در این کشور می‌خواند، تهدید کرده است که به ایتالیا حمله خواهیم کرد.