داستان بهشت روی زمین/ کشمیر محمل جنگ های تاریخی

داستان بهشت روی زمین/ کشمیر محمل جنگ های تاریخی

هشتمین قسمت از مجموعه مستند «کشمیر، بهشت فراموش شده»، سه شنبه ۲۹ تیرماه از شبکه افق پخش می شود.

داستان بهشت روی زمین/ کشمیر محمل جنگ های تاریخی

(image)

هشتمین قسمت از مجموعه مستند «کشمیر، بهشت فراموش شده»، سه شنبه ۲۹ تیرماه از شبکه افق پخش می شود.
داستان بهشت روی زمین/ کشمیر محمل جنگ های تاریخی

اخبار جهان