خون دو کودک شهید غزه هرگز پایمال نمی‌شود

گردانهای القسام اعلام کرد که صبرش در قبال جنایتهای رژیم اشغالگر صهیونیستی حدی دارد و خون دو کودک شهید فلسطینی که امروز به شهادت رسیدند، پایمال نمی شود.