خطرناک‌ترین تروریست داعشی اروپا دستگیر شد

صلاح عبدالسلام،‌ از مظنونین حملات تروریستی پاریس، و چهار نفر از همراهانش توسط نیروهای ویژه پلیس بلژیک در آپارتمانی در بروکسل دستگیر شدند.