خرید صدها هزار تنی گندم از روسیه

خرید صدها هزار تنی گندم از روسیه

روسیه در سال گذشته کشاورزی به ۹۳ کشور گندم فروحته است و بنا به اعلام سازمان فدرال بهداشت دام و گیاه این کشور، ایران با خرید تقریبا ۱،۵ میلیون تن گندم در ردیف سوم خریداران قرار گرفت.

خرید صدها هزار تنی گندم از روسیه

(image)

روسیه در سال گذشته کشاورزی به ۹۳ کشور گندم فروحته است و بنا به اعلام سازمان فدرال بهداشت دام و گیاه این کشور، ایران با خرید تقریبا ۱،۵ میلیون تن گندم در ردیف سوم خریداران قرار گرفت.
خرید صدها هزار تنی گندم از روسیه

اپدیت نود32 ورژن 7

عکس های داغ جدید