خرید خدمت مشمولان غایب سال آینده ادامه می یابد

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور از ادامه خرید خدمت مشمولان غایب بیش از ۸ سال در سال آینده خبر داد.