خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به نفع روس‌ها است/ در جنگ عراق مسیر اشتباهی رفتیم

خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به نفع روس‌ها است/ در جنگ عراق مسیر اشتباهی رفتیم

وزیر امورخارجه انگلیس با حضور در کمیته امور خارجی پارلمان این کشور تأکید کرد اجرایی شدن فوری ماده ۵۰ پیمان لیسبون برای تسهیل روند خروج از اتحادیه اروپا مخالف منافع انگلستان است،

خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به نفع روس‌ها است/ در جنگ عراق مسیر اشتباهی رفتیم

(image)

وزیر امورخارجه انگلیس با حضور در کمیته امور خارجی پارلمان این کشور تأکید کرد اجرایی شدن فوری ماده ۵۰ پیمان لیسبون برای تسهیل روند خروج از اتحادیه اروپا مخالف منافع انگلستان است،
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به نفع روس‌ها است/ در جنگ عراق مسیر اشتباهی رفتیم

خرید بک لینک

تلگرام