خبر مهم درباره طارمی که هواداران پرسپولیس را خوشحال می‌کند!

خبر مهم درباره طارمی که هواداران پرسپولیس را خوشحال می‌کند!

طارمی گفته تحت هرشرایطی به دنبال جدایی است حتی اگر مشمول جریمه و محرومیت بشود.

خبر مهم درباره طارمی که هواداران پرسپولیس را خوشحال می‌کند!

(image)

طارمی گفته تحت هرشرایطی به دنبال جدایی است حتی اگر مشمول جریمه و محرومیت بشود.
خبر مهم درباره طارمی که هواداران پرسپولیس را خوشحال می‌کند!

اخبار دنیای دیجیتال