خبر بی‌پایه و اساس قهرمانی دختر بشار اسد

خبر بی‌پایه و اساس قهرمانی دختر بشار اسد

درحالی برخی سایت‌های خبری و خبرگزاری‌های داخلی خبر قهرمانی دختر بشار اسد در مسابقات سوارکاری تهران را مخابره کردند که بشار اسد اصلا چنین دختری ندارد!

خبر بی‌پایه و اساس قهرمانی دختر بشار اسد

(image)

درحالی برخی سایت‌های خبری و خبرگزاری‌های داخلی خبر قهرمانی دختر بشار اسد در مسابقات سوارکاری تهران را مخابره کردند که بشار اسد اصلا چنین دختری ندارد!
خبر بی‌پایه و اساس قهرمانی دختر بشار اسد

فروش بک لینک

90ورزشی