خبر بازداشت جلالی و دخالت من برای آزادی وی خلاف اندر خلاف است

خبر بازداشت جلالی و دخالت من برای آزادی وی خلاف اندر خلاف است

رئیس مجلس خبر بازداشت کاظم جلالی و پادرمیانی خود برای آزادی وی را کلا دروغ و خلاف اندر خلاف خواند و گفت: نه چیزی بوده و نه کسب به من مراجعه کرده است.

خبر بازداشت جلالی و دخالت من برای آزادی وی خلاف اندر خلاف است

(image)

رئیس مجلس خبر بازداشت کاظم جلالی و پادرمیانی خود برای آزادی وی را کلا دروغ و خلاف اندر خلاف خواند و گفت: نه چیزی بوده و نه کسب به من مراجعه کرده است.
خبر بازداشت جلالی و دخالت من برای آزادی وی خلاف اندر خلاف است

اخبار دنیای دیجیتال