خبرهای خوش ورزش دانشگاهی در سال جاری/ پایان نامه‌های دانشگاهی تم ورزشی می‌گیرند

رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم گفت: برای سال تحصیلی جدید قصد داریم پایان نامه‌های دانشجویان را هدفمند کنیم و به طرحهای پژوهشگاه متصل نماییم تا در جهت برطرف کردن مشکلات ورزشی گام موثری برداشته باشیم.