خبرنگاران بیرق بزرگ آگاهی‌بخشی را بر دوش می‌کشند

خبرنگاران بیرق بزرگ آگاهی‌بخشی را بر دوش می‌کشند

ارتش جمهوری اسلامی ایران طی بیانیه‌ای اعلام کرد: خبرنگاران بیرق بزرگ آگاهی‌بخشی را بر دوش کشیده و چراغ راه جامعه هستند.

خبرنگاران بیرق بزرگ آگاهی‌بخشی را بر دوش می‌کشند

(image)

ارتش جمهوری اسلامی ایران طی بیانیه‌ای اعلام کرد: خبرنگاران بیرق بزرگ آگاهی‌بخشی را بر دوش کشیده و چراغ راه جامعه هستند.
خبرنگاران بیرق بزرگ آگاهی‌بخشی را بر دوش می‌کشند

فیلم سریال آهنگ