خانه مطبوعات باید ساختمان‌ مستقل داشته باشد

خانه مطبوعات باید ساختمان‌ مستقل داشته باشد

دبیر کل حزب مردمسالاری بر ضرورت پیش‌بینی ساختمان مستقل برای خانه مطبوعات تاکید کرد و گفت: می‌توان نشست‌های خبری مسؤولان را در این ساختمان برگزار کرد.

خانه مطبوعات باید ساختمان‌ مستقل داشته باشد

(image)

دبیر کل حزب مردمسالاری بر ضرورت پیش‌بینی ساختمان مستقل برای خانه مطبوعات تاکید کرد و گفت: می‌توان نشست‌های خبری مسؤولان را در این ساختمان برگزار کرد.
خانه مطبوعات باید ساختمان‌ مستقل داشته باشد

گوشی موبایل