خامس در لیست فروش رئال مادرید

خامس در لیست فروش رئال مادرید

خامس رودریگز نتوانست در تمرینات پیش فصل و نیز در سوپرکاپ اروپا رضایت زیدان را جلب کند و با قرار گرفتن در لیست فروش رئال، تا پایان مهلت نقل و انتقالات از این تیم جدا خواهد شد.

خامس در لیست فروش رئال مادرید

(image)

خامس رودریگز نتوانست در تمرینات پیش فصل و نیز در سوپرکاپ اروپا رضایت زیدان را جلب کند و با قرار گرفتن در لیست فروش رئال، تا پایان مهلت نقل و انتقالات از این تیم جدا خواهد شد.
خامس در لیست فروش رئال مادرید

گیم پلی استیشن