حمله منصوریان به سرپرست پرسپولیس/ هر جا می رویم دنبال ما نیایید!

حمله منصوریان به سرپرست پرسپولیس/ هر جا می رویم دنبال ما نیایید!

 به طاهری متذکر می‌شوم هر جا ما می‌رویم آنها هم نیایند. آنها دو زمین در اختیار دارند و می‌خواهیم زمین شماره ۲ آزادی به طور کامل در اختیار استقلال باشد.

حمله منصوریان به سرپرست پرسپولیس/ هر جا می رویم دنبال ما نیایید!

(image)

 به طاهری متذکر می‌شوم هر جا ما می‌رویم آنها هم نیایند. آنها دو زمین در اختیار دارند و می‌خواهیم زمین شماره ۲ آزادی به طور کامل در اختیار استقلال باشد.
حمله منصوریان به سرپرست پرسپولیس/ هر جا می رویم دنبال ما نیایید!

car