حمله روسیه با موشک کروز به مناطقی از سوریه

حمله روسیه با موشک کروز به مناطقی از سوریه

شبکه تلویزیونی العربیه از شلیک سه موشک کروز روسیه به سمت مناطقی در سوریه خبر داد.

حمله روسیه با موشک کروز به مناطقی از سوریه

(image)

شبکه تلویزیونی العربیه از شلیک سه موشک کروز روسیه به سمت مناطقی در سوریه خبر داد.
حمله روسیه با موشک کروز به مناطقی از سوریه

مرجع سلامتی