حمله تروریست ها به دانشکده نظامی حلب دفع شد

حمله تروریست ها به دانشکده نظامی حلب دفع شد

ارتش سوریه حمله تروریستها به یک دانشکده نظامی واقع در جنوب «حلب» را دفع و خسارت های سنگینی به آنها وارد کرد.

حمله تروریست ها به دانشکده نظامی حلب دفع شد

(image)

ارتش سوریه حمله تروریستها به یک دانشکده نظامی واقع در جنوب «حلب» را دفع و خسارت های سنگینی به آنها وارد کرد.
حمله تروریست ها به دانشکده نظامی حلب دفع شد

آهنگ جدید