حملات نیروی دریایی روسیه به گروههای مسلح در جنوب حلب

حملات نیروی دریایی روسیه به گروههای مسلح در جنوب حلب

نیروی دریایی روسیه انبارهای تسلیحاتی در دانشکده تسلیحات در جنوب حلب در سوریه را قبل از اینکه سلاحهای موجود در این انبار به دست تروریستها بیافتد هدف قرار داده است.

حملات نیروی دریایی روسیه به گروههای مسلح در جنوب حلب

(image)

نیروی دریایی روسیه انبارهای تسلیحاتی در دانشکده تسلیحات در جنوب حلب در سوریه را قبل از اینکه سلاحهای موجود در این انبار به دست تروریستها بیافتد هدف قرار داده است.
حملات نیروی دریایی روسیه به گروههای مسلح در جنوب حلب

پامنا موبایل لپ تاپ