حمایت ناتو و عربستان از تشکیل دولت جدید در سوریه

حمایت ناتو و عربستان از تشکیل دولت جدید در سوریه

یک کارشناس مسائل خاورمیانه گفت:ناتو کمک می کند که در منطقه شمال سوریه دولت جدیدی روی کار آید و احتمال دارد هدف از اعزام نیروهای سعودی به سوریه نیز صیانت از این دولت جدید باشد.

حمایت ناتو و عربستان از تشکیل دولت جدید در سوریه

(image)

یک کارشناس مسائل خاورمیانه گفت:ناتو کمک می کند که در منطقه شمال سوریه دولت جدیدی روی کار آید و احتمال دارد هدف از اعزام نیروهای سعودی به سوریه نیز صیانت از این دولت جدید باشد.
حمایت ناتو و عربستان از تشکیل دولت جدید در سوریه

سپهر نیوز