حماس: ادامه بازداشت‌ها به معنای تعطیلی انتخابات است

حماس: ادامه بازداشت‌ها به معنای تعطیلی انتخابات است

یکی از اعضای حماس اعلام کرد در صورتی که بازداشت رهبران این جنبش در کرانه باختری ادامه یابد، این جنبش می‌تواند انتخابات شورای شهر در نوار غزه را برگزار نکند و به عدم مشارکت در کرانه باختری فرا بخواند.

حماس: ادامه بازداشت‌ها به معنای تعطیلی انتخابات است

(image)

یکی از اعضای حماس اعلام کرد در صورتی که بازداشت رهبران این جنبش در کرانه باختری ادامه یابد، این جنبش می‌تواند انتخابات شورای شهر در نوار غزه را برگزار نکند و به عدم مشارکت در کرانه باختری فرا بخواند.
حماس: ادامه بازداشت‌ها به معنای تعطیلی انتخابات است

دانلود آهنگ آذری