حق غنی سازی ایران در هیچ جای مذاکرات به رسمیت شاخته نشده است/ برخی صورت مسئله را پاک می‌کنند

حق غنی سازی ایران در هیچ جای مذاکرات به رسمیت شاخته نشده است/ برخی صورت مسئله را پاک می‌کنند

یک کارشناس مسائل هسته‌ای گفت: در هیچ جای مذاکرات حق غنی سازی ایران به رسمیت شاخته نشده است و مسئولان کشور متاسفانه با این بیان، صورت مسئله را پاک می‌کنند.

حق غنی سازی ایران در هیچ جای مذاکرات به رسمیت شاخته نشده است/ برخی صورت مسئله را پاک می‌کنند

(image)

یک کارشناس مسائل هسته‌ای گفت: در هیچ جای مذاکرات حق غنی سازی ایران به رسمیت شاخته نشده است و مسئولان کشور متاسفانه با این بیان، صورت مسئله را پاک می‌کنند.
حق غنی سازی ایران در هیچ جای مذاکرات به رسمیت شاخته نشده است/ برخی صورت مسئله را پاک می‌کنند

مجله اتومبیل