«حقوق های نامتعارف» در اولویت کاری نمایندگان قرار گرفته است

«حقوق های نامتعارف» در اولویت کاری نمایندگان قرار گرفته است

نماینده مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مجلس بررسی موضوع حقوق های نامتعارف را در اولویت کاری خود قرار دادند.

«حقوق های نامتعارف» در اولویت کاری نمایندگان قرار گرفته است

(image)

نماینده مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مجلس بررسی موضوع حقوق های نامتعارف را در اولویت کاری خود قرار دادند.
«حقوق های نامتعارف» در اولویت کاری نمایندگان قرار گرفته است

آپدیت نود 32 ورژن 8

ترانه