حضور کفاشیان، تاج و اسلامیان در اردوی تیم ملی فوتبال ایران

حضور کفاشیان، تاج و اسلامیان در اردوی تیم ملی فوتبال ایران

مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ قبل از دیدار با هند در محل اردوی تیم ملی فوتبال ایران حضور پیدا کردند.

حضور کفاشیان، تاج و اسلامیان در اردوی تیم ملی فوتبال ایران

(image)

مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ قبل از دیدار با هند در محل اردوی تیم ملی فوتبال ایران حضور پیدا کردند.
حضور کفاشیان، تاج و اسلامیان در اردوی تیم ملی فوتبال ایران

خبر جدید

روزنامه قانون