حضور رضاییان در تمرین امروز پرسپولیس

حضور رضاییان در تمرین امروز پرسپولیس

رامین رضائیان که امروز پیش از شروع تمرین به ورزشگاه شهید کاظمی آمده بود پس از دیداری که با بازیکنان و برانکو داشت بعد از حدود ۳۰ دقیقه محل تمرین را ترک کرد.

حضور رضاییان در تمرین امروز پرسپولیس

(image)

رامین رضائیان که امروز پیش از شروع تمرین به ورزشگاه شهید کاظمی آمده بود پس از دیداری که با بازیکنان و برانکو داشت بعد از حدود ۳۰ دقیقه محل تمرین را ترک کرد.
حضور رضاییان در تمرین امروز پرسپولیس