حضور در طبیعت؛ راهکار حفظ سلامت

حضور در طبیعت؛ راهکار حفظ سلامت

به گفته محققان، سپری کردن ۳۰ دقیقه در طبیعت در هفته موجب کاهش احتمال ابتلا به فشارخون بالا و افسردگی می شود.

حضور در طبیعت؛ راهکار حفظ سلامت

(image)

به گفته محققان، سپری کردن ۳۰ دقیقه در طبیعت در هفته موجب کاهش احتمال ابتلا به فشارخون بالا و افسردگی می شود.
حضور در طبیعت؛ راهکار حفظ سلامت

آپدیت nod32

بازار بورس