حسن رحیمی حریف خود را با چهار فتیله پیچ شکست داد

حسن رحیمی حریف خود را با چهار فتیله پیچ شکست داد

نمایند وزن ۵۷ کیلوگرم تیم ملی کشتی‌ آزاد کشورمان در نخستین دیدراش به پیروزی دست یافت.

حسن رحیمی حریف خود را با چهار فتیله پیچ شکست داد

(image)

نمایند وزن ۵۷ کیلوگرم تیم ملی کشتی‌ آزاد کشورمان در نخستین دیدراش به پیروزی دست یافت.
حسن رحیمی حریف خود را با چهار فتیله پیچ شکست داد

سپهر نیوز