حزب الله مثل موش اسرائیل را در لانه اش نگه داشته است/ انقلابی ماندن ایده امام جهت پیشرفت کشور است

حزب الله مثل موش اسرائیل را در لانه اش نگه داشته است/ انقلابی ماندن ایده امام جهت پیشرفت کشور است

عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: ایده امام خمینی (ره) این بود که فقط با انقلابی ماندن کشور پیشرفت می کند.

حزب الله مثل موش اسرائیل را در لانه اش نگه داشته است/ انقلابی ماندن ایده امام جهت پیشرفت کشور است

(image)

عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: ایده امام خمینی (ره) این بود که فقط با انقلابی ماندن کشور پیشرفت می کند.
حزب الله مثل موش اسرائیل را در لانه اش نگه داشته است/ انقلابی ماندن ایده امام جهت پیشرفت کشور است

موبایل دوستان