حزب الله لبنان حمله تکفیری‎ به بارگاه فرزند امام هادی(ع) را محکوم کرد

حزب الله لبنان حمله تکفیری‎ به بارگاه فرزند امام هادی(ع) را محکوم کرد

حزب الله لبنان «جنایتی که تروریست ها در مقام سید محمد بن علی الهادی(ع) در شهرستان بلد مرتکب آن شده‎اند» را محکوم کرد.

حزب الله لبنان حمله تکفیری‎ به بارگاه فرزند امام هادی(ع) را محکوم کرد

(image)

حزب الله لبنان «جنایتی که تروریست ها در مقام سید محمد بن علی الهادی(ع) در شهرستان بلد مرتکب آن شده‎اند» را محکوم کرد.
حزب الله لبنان حمله تکفیری‎ به بارگاه فرزند امام هادی(ع) را محکوم کرد

فروش بک لینک

صبحانه