حزب‌الله جنایت گروه تروریستی ‌زنکی در سوریه را محکوم کرد

حزب‌الله جنایت گروه تروریستی ‌زنکی در سوریه را محکوم کرد

حزب الله لبنان در بیانیه‌ای جنایت تروریست‌های گروه نور الدین زنکی در سر بریدن یک نوجوان فلسطینی را محکوم کرد.

حزب‌الله جنایت گروه تروریستی ‌زنکی در سوریه را محکوم کرد

(image)

حزب الله لبنان در بیانیه‌ای جنایت تروریست‌های گروه نور الدین زنکی در سر بریدن یک نوجوان فلسطینی را محکوم کرد.
حزب‌الله جنایت گروه تروریستی ‌زنکی در سوریه را محکوم کرد

خبر دانشجویی