حریف احسان روزبهانی مشخص شد + عکس

حریف احسان روزبهانی مشخص شد + عکس

احسان روزبهانی تنها بوکسور کاروان کشورمان، در اولین مسابقه اش در المپیک به مصاف پیتر مولن برگ بوکسور هلندی می رود

حریف احسان روزبهانی مشخص شد + عکس

(image)

احسان روزبهانی تنها بوکسور کاروان کشورمان، در اولین مسابقه اش در المپیک به مصاف پیتر مولن برگ بوکسور هلندی می رود
حریف احسان روزبهانی مشخص شد + عکس

موزیک جوان