حریفان سوریان و عبدولی مشخص شدند/ قرعه سخت برای نمایندگان ایران

حریفان سوریان و عبدولی مشخص شدند/ قرعه سخت برای نمایندگان ایران

حریفان حمید سوریان و سعید عبدولی در مسابقات کشتی بازی‌های المپیک ۲۰۱۶ ریو مشخص شدند.

حریفان سوریان و عبدولی مشخص شدند/ قرعه سخت برای نمایندگان ایران

(image)

حریفان حمید سوریان و سعید عبدولی در مسابقات کشتی بازی‌های المپیک ۲۰۱۶ ریو مشخص شدند.
حریفان سوریان و عبدولی مشخص شدند/ قرعه سخت برای نمایندگان ایران

آلرژی و تغذیه