«حبیب الصید» از نخست وزیری تونس کناره گیری نمی کند

«حبیب الصید» از نخست وزیری تونس کناره گیری نمی کند

«حبیب الصید» نخست وزیر تونس درخواست «قائد السبسی» رئیس جمهور این کشور را مبنی بر کناره گیری اش از منصب نخست وزیری نپذیرفت.

«حبیب الصید» از نخست وزیری تونس کناره گیری نمی کند

(image)

«حبیب الصید» نخست وزیر تونس درخواست «قائد السبسی» رئیس جمهور این کشور را مبنی بر کناره گیری اش از منصب نخست وزیری نپذیرفت.
«حبیب الصید» از نخست وزیری تونس کناره گیری نمی کند

سپهر نیوز